Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson adopterad!

Bild

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson adopterad!

Konstnären Lisa Gerinder har nu adopterat Elisabeth Svantesson (m) och ska försöka förklara moderatpolitikens ökenliknande konsekvenser för henne. Adoptionscentrumets Poly Commota förebereder stödfunktioner.
I september blev Elisabeth Svantesson (m) ny arbetsmarknadsminister. Hennes mest framträdande meriter är att hon är nationalekonom, jättekristen, har varit informationssekreterare i den abortkritiska organisationen ”Ja till livet” och legat bakom ett förslag på ”svenskkontrakt” där man som nykommen till Sverige skulle skriva under på ”svenska” värderingar. Regeringen Reinfeldt har lagt ner miljarder kr på att vandalisera offentlig sektor, ignorera strukturella analyser och göra arbetslöshet till ett personligt problem. Att arbetsförmedlingen inte längre är en förmedling utan en kontrollmyndighet tycker Elisabeth är ”sunt när man har en arbetslinje” (di.se 19 okt-13) Inte heller verkar hon medveten om att a-kassans nuvarande regelverk i praktiken innebär ett yrkesförbud för konstnärer.

Bitr. utbildningsminister Maria Arnholm adopterad!

Bild

Bitr. utbildningsminister Maria Arnholm adopterad!

Konstnären och ordföranden för Grafiska Sällskapet Göran Boardy, hoppas kunna visa tillvaron ur nya vinklar för sina båda adoptivpolitiker. Landsortsministern Eskil Erlandsson, som redan tidigare adopterats av Göran får nu en lillasyster i biträdande utbildningsminister Maria Arnholm som härmed kan få hjälp att bryta ett mycket långt gånget kulturellt utanförskap.

Magdalena Andersson (s) är adopterad!

Bild

Magdalena Andersson (s) är adopterad!

Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson, Magdalena Andersson, har hoppat i galen tunna och blivit helt missfärgad. Konstnärerna Brita Weglin och Mats Caldeborg ska försöka hjälpa henne att komma sig med hjälp av grundläggande färglära.
Men man undrar ju: Kommer pälsen verkligen få rätt färg innan valet 2014?

Beatrice Ask skickas tillbaka.

Bild

BeatriceAskSkickasTillbaka3

Konstapel Björk är en rättrådig polis som skickar tillbaka Beatrice Ask där hon kommer ifrån. Hennes UPPLEVELSE verkar vara att något är fel….  Konstapel Björk försöker förklara: det är kriminellt att ge polisen mandat att agera strukturellt rasistiskt, Beatrice (jädra bra sagt i ett upprop mot REVA publicerat i DN i februari). Vi kan inte ha det på det viset. Det är nog nu.

Kulturutskottets NYE vice ordförande adopterad

Bild

Kulturutskottets NYE vice ordförande adopterad

Åsa Wirling erbjuder här stöd i kulturpolitiken åt Ulf Nilsson (fp). Ny vice ordförande i Riksdagens Kulturutskott sedan januari 2013. Han ser verkligen tillitsfull ut trots att kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth jävlas i bakgrunden. Men när Åsa tar upp Den Fria Konstens Betydelse För Demokratin och Demokratins Betydelse För Den Fria Konsten med Ulf, kommer Lena A L vara utom räckhåll. Tyvärr. Alliansens undermåliga kulturpolitik var ju också en av anledningarna till att förre vice ordförande Christer Nylander (fp) avgick från kulturutskottet. ”Ledande politiker bör i handling visa att bildning är viktigt.” skrev Christer på http://christernylanders.blogspot.se/2013/01/mot-nya-uppgifter.html
Håller du med honom, Ulf? Vad tänker du göra i Kulturutskottet?

ps. Till konstnärer:  Det finns 14 politiker till i Kulturutskottet som är i behov av input från konstens produktiva verklighet.