Konst är språk.

Konstnären Nina Bondeson har adopterat utbidlningsminister Jan Björklund. Han är informerad via följande text:

Jan, det är lika bra att börja från början.

Ta konsten och demokratin, t ex. I december 2011 lämnade du och EU-minister Birgitta Ohlsson över en Handlingsplan, http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/23/56/34d8d6c5.pdf

från regeringen till riksdagen, för att vi ska sätta igång och värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Åtgärder ska genomföras under 2012-14. Hur går det?

Jag läser planen för att se vad jag som konstnär kan bidra med. På sid 27 står det t ex:

”Kulturen representerar en central del av det demokratiska systemet genom att den skapar en fri och kreativ arena för uttryck och åsiktsbildning.”

Men det är kulturpolitiken som måste tillhandahålla ”arenan”, Jan! Både utbildnings- och kulturpolitiken måste bedriva konstpolitik som skapar de handlingsutrymmen för uttryck och åsiktsbildning som krävs. Inte bara för oss konstnärer. Utan för att konst är språk.

Skolans mål (sid 27)  ”att varje elev har kunskap om demokratins grundläggande principer” räcker inte. Demokrati är ett rörligt tillstånd som kräver mycket av vår språkförmåga. Vi behöver en grundläggande handlingsplan för språk och inlevelse. Det handlar om den kritiska bildningen, Jan. Ditt ansvar som utbildningsminister är mycket stort. Vi hörs igen.

Din adoptivkonstnär // Nina Bondeson

 

Annonser

Konstnären Nina Bondeson har stora problem med sin adoptivpolitiker utbildningsminister Jan Björklund.

Image

Bilden ovan: Jan Björklund leker student. Något säger mig att han inte vet att boken han håller: ”Samhällsplanering, utbildning, bildning”  är upp och ner….

 

Ekonyheterna P1, 23 maj 2012:

Antalet utomeuropeiska studenter vid svenska universitet har minskat med 80% sedan förra läsåret eftersom de nya avgifterna på 100 – 200.000:- per läsår naturligtvis är oöverstigliga för flertalet. Jan Björklund kunde bara presentera ekonomistiska argument som att Sverige inte skulle vara något ”lågprisalternativ” bland världens universitetsutbildningar. Hur tänkte han där? Det hela verkar helt feltänkt och mycket bekymmersamt. Man kanske skulle tala med Kuratorn…

Bilden ovan:

Lärosäte på isolerat svenskt kalhygge. Dyrt och bra.

Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesterrier (s) I behov av färglära.

Finn ett enda fel: vilket ord som börjar på (s) ska bort för att Magdalena ska passa i det blå laget?   Finns det någon konstnär som kan erbjuda Magdalena grundläggande färglära?

”Som nationalekonom och som Socialdemokrat så vet jag att det inte finns en samlad mängd framgång i ett samhälle som vi kan distribuera mer eller mindre rättvist. Det är tvärtom så att vi alla kan nå framgång – i vårt eget liv, utifrån våra egna förutsättningar. Sker det så får vi också ett framgångsrikt samhälle. På så sätt hänger tillväxt och rättvisa ihop. Det är inte varandras motsatser utan tvärtom – de föder varandra. Sverige behöver mer tillväxtinriktad politik för fler jobb.”

http://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/magdalena-andersson/