Kulturutskottets NYE vice ordförande adopterad

Bild

Kulturutskottets NYE vice ordförande adopterad

Åsa Wirling erbjuder här stöd i kulturpolitiken åt Ulf Nilsson (fp). Ny vice ordförande i Riksdagens Kulturutskott sedan januari 2013. Han ser verkligen tillitsfull ut trots att kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth jävlas i bakgrunden. Men när Åsa tar upp Den Fria Konstens Betydelse För Demokratin och Demokratins Betydelse För Den Fria Konsten med Ulf, kommer Lena A L vara utom räckhåll. Tyvärr. Alliansens undermåliga kulturpolitik var ju också en av anledningarna till att förre vice ordförande Christer Nylander (fp) avgick från kulturutskottet. ”Ledande politiker bör i handling visa att bildning är viktigt.” skrev Christer på http://christernylanders.blogspot.se/2013/01/mot-nya-uppgifter.html
Håller du med honom, Ulf? Vad tänker du göra i Kulturutskottet?

ps. Till konstnärer:  Det finns 14 politiker till i Kulturutskottet som är i behov av input från konstens produktiva verklighet.

Kulturutskottets ordförande adopterad!

Konstnärerna Astrid Göransson och David Skoog har adopterat ordföranden för Riksdagens Kulturutskott Gunilla Carlsson (s). De kommer att se till att Gunilla hårdtränar konst- och kulturpolitikens muskler. Nyliberalt anstuckna påhopp på en offentligt finansierad konst måste slås tillbaka. Det finns 15 ledamöter till i utskottet som behöver träning! Se Adoptioncentrum 9 oktober. 

Annie Lööf är adopterad!

Konstnären Thomas Bondeson har adopterat Annie Lööf och försöker tala med henne om
det samhälleligt ödesdigra i att vissa tjänar alldeles för mycket pengar, ökade klassklyftor och konstens marginalisering…….

Västra Götalandsregionens ekonomidirektör Mats Friberg adopterad!

Image

Konstnären Ea ten Kate är nybliven adoptivkonstnär till Västra Götalands ekonomidirektör                    Mats Friberg!

Efter att Ea provat en massa olika kostymer på Mats så var det ändå en som båda fastnade särskilt för! En Robin Hood-dräkt är ju den enda tänkbara för en ekonomidirektör egentligen!Image

Kommunstyrelsens ordförande i Mölndal, Hans Bergfelt, är adopterad!

Image

Hej Hans!

Jag heter Jim Berggren och är bildkonstnär i Mölndal. Du är kommunstyrelsens ordförande och jag har bestämt mig för att, genom Begreppsverkstad för Konstens Adoptionscentrum, adoptera dig. Jag tycker att kulturen och särskilt bildkonsten prioriteras alldeles för lågt i vår kommun Mölndal. Nu måste vi ta itu med detta. Hur ser du på konstens roll i en demokrati? Alla vet att konsten finns. Men hur görs den? Jag har en plan för att sätta dig in i konstens produktionsvillkor. Jag skulle vilja föreslå ett möte. Vi kan ses på verkstan. Eller ska vi träffas på ditt kontor?

Vi hörs! Hälsningar! din adoptivkonstnär Jim Berggren

Styrelseproffset Bengt Westerberg adopterad!

Image

Konstnären Channa Bankier har adopterat styrelsemopsen Bengt Westerberg!

hej bengt
det här är Channa Bankier som meddelar sig med dig
jag har adopterat dig i Begreppsverkstans projekt: ”Konstnärer adopterar BESLUTSFATTARE för en bättre konstpolitik. ”
vi vill att våra adopterade politiker skall verka för en generös konstpolitik till skillnad från den nuvarande snålpolitiken o jag tänker öva påtryckningar på dig för det. jag valde dig för att vi hade så mycket att debattera om omskärelse o annat. hoppas du gillar det O JAG SER FRAM MOT FRAMTIDA DISKUSSIONER MED DIG.
PUSS
CB

Konst är språk.

Konstnären Nina Bondeson har adopterat utbidlningsminister Jan Björklund. Han är informerad via följande text:

Jan, det är lika bra att börja från början.

Ta konsten och demokratin, t ex. I december 2011 lämnade du och EU-minister Birgitta Ohlsson över en Handlingsplan, http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/23/56/34d8d6c5.pdf

från regeringen till riksdagen, för att vi ska sätta igång och värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Åtgärder ska genomföras under 2012-14. Hur går det?

Jag läser planen för att se vad jag som konstnär kan bidra med. På sid 27 står det t ex:

”Kulturen representerar en central del av det demokratiska systemet genom att den skapar en fri och kreativ arena för uttryck och åsiktsbildning.”

Men det är kulturpolitiken som måste tillhandahålla ”arenan”, Jan! Både utbildnings- och kulturpolitiken måste bedriva konstpolitik som skapar de handlingsutrymmen för uttryck och åsiktsbildning som krävs. Inte bara för oss konstnärer. Utan för att konst är språk.

Skolans mål (sid 27)  ”att varje elev har kunskap om demokratins grundläggande principer” räcker inte. Demokrati är ett rörligt tillstånd som kräver mycket av vår språkförmåga. Vi behöver en grundläggande handlingsplan för språk och inlevelse. Det handlar om den kritiska bildningen, Jan. Ditt ansvar som utbildningsminister är mycket stort. Vi hörs igen.

Din adoptivkonstnär // Nina Bondeson