Radions Elin Claeson hittad och OBS-placerad.

Image

Oj. Det är svårt att hålla ordning i klassen. Mårten Arndtzén råkade bli placerad i Channa Bankiers OBS-klass som Kulturradions chef istället för Elin Claeson som vikarierar för Mattias Berg som vi inte heller hittade. Nu är i alla fall Elin Claeson hittad och placerad. Mårten Arndtzén behåller sin plats tills vidare. Vi är nyfikna på om han nånsin hittade sin subjektivitet som han letade efter 2005.

Annonser

11 kulturchefer placerade i Channa Bankiers OBSklass!

Image

Image

Kära kulturchefer

Ni har blivit placerade i OBSklass på grund av er hantering av den artefaktiska konsten och dess betydelse.

Nuförtiden behandlas konst ytterligt styvmoderligt på landets kultursidor.

Det krävs att den väcker skandaler eller befinner sig på godkänd institution.

Den bildkonst som visas på gallerier av olika karaktär befattar ni er inte längre med, och då handlar det om den stora massan konst som på detta vis inte tillerkänns allmänt kulturellt intresse och därmed heller inte deltar i det offentliga samtalet om Livet, Samhället eller Döden-

BILDKONSTEN i dess skiftande former är ett oundgängligt behov i ett demokratiskt samhälle och ni som kulturchefer deltar i att skapa det demokratiska underskott som uppstår när stora delar av bildkonstens breda spektrum inte får offentlighet.

Ni får vara kvar i OBSklass tills ni ändrat era kultursidors inriktning gentemot den artefaktiska bildkonsten och erkänner den som ett verkligt viktigt kulturellt uttryck, som ni som kulturchefer släpper fram i det offentliga samtalet.

för uppfostringsanstalten ”KONSTLIVET” :

Channa Bankier, konstnär (artefaktiskt baserad)