Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson adopterad!

Bild

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson adopterad!

Konstnären Lisa Gerinder har nu adopterat Elisabeth Svantesson (m) och ska försöka förklara moderatpolitikens ökenliknande konsekvenser för henne. Adoptionscentrumets Poly Commota förebereder stödfunktioner.
I september blev Elisabeth Svantesson (m) ny arbetsmarknadsminister. Hennes mest framträdande meriter är att hon är nationalekonom, jättekristen, har varit informationssekreterare i den abortkritiska organisationen ”Ja till livet” och legat bakom ett förslag på ”svenskkontrakt” där man som nykommen till Sverige skulle skriva under på ”svenska” värderingar. Regeringen Reinfeldt har lagt ner miljarder kr på att vandalisera offentlig sektor, ignorera strukturella analyser och göra arbetslöshet till ett personligt problem. Att arbetsförmedlingen inte längre är en förmedling utan en kontrollmyndighet tycker Elisabeth är ”sunt när man har en arbetslinje” (di.se 19 okt-13) Inte heller verkar hon medveten om att a-kassans nuvarande regelverk i praktiken innebär ett yrkesförbud för konstnärer.