Annie Lööf är adopterad!

Konstnären Thomas Bondeson har adopterat Annie Lööf och försöker tala med henne om
det samhälleligt ödesdigra i att vissa tjänar alldeles för mycket pengar, ökade klassklyftor och konstens marginalisering…….

Annonser

Jag hittade hela kulturutskottsgänget!

Kulturutskottet var bara med Poly Commota hos skolfotografen! Här är de allihop med sina partiblommor. De ser ut att vilja ta itu med kultur- och konstpolitik på allvar nu! Namnen finns på  http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Kulturutskottet/Ledamoter/  Du som är konstnär: gå dit och välj din egen ledamot! Kontakta sedan Adoptionscentrumets kurator för en ansökan om adoption. Det är fortfarande flera tusen beslutsfattare som behöver stöd för att nå upp till fotknölarna på en konstpolitik värd namnet. Lars Ohly (v) har jag märkt med see-through-red på bilden för han är redan adopterad.

Kulturutskottet har en strategi… eller?

Image

Här är en liten skärmdump från Kulturutskottets hemsida idag den 9 oktober 2012. Här kan du läsa mer om …. nähä, det kunde man inte. Inte på hela 2012, tydligen. Riksdagen har beslutat att mer strategiskt föra in forsknings och framtidsfrågor i riksdagsarbetet, står det. Hur ser den strategin ut? Nå, framtiden är ju på G hela tiden. Frågor har vi bara hur många som helst själva. Och erbjudandet här att ställa dem till kanslichef Ann Aurén är ju bara att kasta sig över. Men vad gör själva kulturutskottet?

Månadens ord: triangulering

NE förklarar: ”Triangulering är i regel svårare att tillämpa i partier med stark interndemokrati, eftersom partimedlemmar och aktivister oftast motsätter sig avvikelser från partiprogrammet.” Den där svårigheten med interndemokrati verkar både (s) och (mp) ha tagit sig förbi. Här triangulerar Åsa Romson och Gustav Fridolin med Fredrik R och har hamnat litet närmare Rosenbad. Stefan Lövén väntar på sin tur.

Lövénligan har en plan.

 

Som vi alla vet vid det här laget så har Carin Jämtin, Magdalena Andersson, Michael Damberg och Stefan Lövén en plan. Ingen sosse med mikrofon framför munnen talar t ex om konstens sprängkraft mer. Men något verkar de vilja spränga i alla fall: strävan efter en rättvis fördelningspolitik? Magdalena menar ju att var och en kan nå framgång i sitt eget liv, utifrån sina egna förutsättningar. Att bara likna moderaterna kanske inte räcker längre? Kanske vill de gifta sig med (m) och bli ett kött? Är det hemgiften de snott ihop här? Var har de fått den ifrån? Frågorna hopar sig.