Konstnären Nina Bondeson har stora problem med sin adoptivpolitiker utbildningsminister Jan Björklund.

Image

Bilden ovan: Jan Björklund leker student. Något säger mig att han inte vet att boken han håller: ”Samhällsplanering, utbildning, bildning”  är upp och ner….

 

Ekonyheterna P1, 23 maj 2012:

Antalet utomeuropeiska studenter vid svenska universitet har minskat med 80% sedan förra läsåret eftersom de nya avgifterna på 100 – 200.000:- per läsår naturligtvis är oöverstigliga för flertalet. Jan Björklund kunde bara presentera ekonomistiska argument som att Sverige inte skulle vara något ”lågprisalternativ” bland världens universitetsutbildningar. Hur tänkte han där? Det hela verkar helt feltänkt och mycket bekymmersamt. Man kanske skulle tala med Kuratorn…

Bilden ovan:

Lärosäte på isolerat svenskt kalhygge. Dyrt och bra.